Edukacja i wsparcie - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia"

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty

    
www.efs.gov.pl
   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt: EDUKACJA  I  WSPARCIE

Aktualizacja: 15.11.2012

W ramach projektu „Edukacja i wsparcie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dniu 06.11.2012 r. w restauracji „Sympatia” odbyła się Konferencja połączona z debatą na temat poziomu edukacji osób niepełnosprawnych w powiecie sokólskim. Podczas konferencji wysłuchaliśmy prelekcji Pani Iwony Iwańczuk na temat praw i kształcenia osób niepełnosprawnych. Odbyło się również krótkie podsumowanie projektu. Na konferencję przybyły osoby biorące udział w projekcie z rodzicami i opiekunami, burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz inni zaproszeni goście.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.

   

   

    
www.efs.gov.pl
   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt: EDUKACJA  I  WSPARCIE

Aktualizacja: 2.11.2012

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA KADRY WTZ

„Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, komunikacja terapeuta – podopieczny, terapeuta – rodzic” to ostatnie szkolenie, które odbyło się w dniach 30-31.10.2012r. dla kadry WTZ w ramach projektu „Edukacja i wsparcie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie prowadziła Pani Anna Rudnik z Białegostoku. Na zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty z rąk Pani Anny.


   

   

    
www.efs.gov.pl
   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt: EDUKACJA  I  WSPARCIE

Aktualizacja: 26.10.2012

SPECJALISTYCZNE DLA KADRY WTZ

W dniach 17-18.10.2012 r. odbyło się szkolenie dla kadry WTZ w ramach projektu „Edukacja i wsparcie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie z alternatywnych form terapii muzyka- plastyka-zabawa- śmiech, które pozwolą na wprowadzenie nowych metod oddziaływania i pobudzania do aktywności podopiecznych WTZ prowadziła Pani Borzymowska Barbara z Białegostoku. Za aktywny udział w szkoleniu uczestnicy otrzymali certyfikaty z rąk pani Barbary.

   

   

    
www.efs.gov.pl
   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt: EDUKACJA  I  WSPARCIE

Aktualizacja: 1.10.2012

SZKOLENIE DLA OSÓB ZWIĄZANYCH Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ


W dniu 25.09.2012 r. w ”Zajeździe na skarpie” odbyło się szkolenie dla rodziców, opiekunów i rodzeństwa osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Edukacja i wsparcie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszą część szkolenia poprowadził psycholog Karol Domagała, w której przybliżył słuchaczom sposoby postrzegania świata przez osoby niepełnosprawne ich seksualność, komunikację oraz metody skutecznego oddziaływania.
Drugą część o prawach osób niepełnosprawnych i osób z nimi związanych oraz gdzie szukać pomocy prowadziła Pani Lila Anna Micun.

Na zakończenie wszyscy otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

   

   

     

    
www.efs.gov.pl

Aktualizacja: 1.10.2012

   SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA KADRY WTZ

W dniach 25-26.09.2012 r. odbyło się pierwsze z trzech szkolenie dla kadry WTZ w ramach projektu„Edukacja i wsparcie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. O metodyce pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz z najnowszymi metodami z wykorzystaniem mediów i multimediów opowiadała Pani Agnieszka Sakowicz – Boboryko z Białegostoku
Za udział w dwudniowym szkoleniu uczestnicy z rąk Pani Agnieszki otrzymali certyfikaty.


   

 

    
www.efs.gov.pl

Aktualizacja: 10.09.2012

   W dniach 05-06.09.2012 r. został zorganizowany wyjazd usamodzielniający dla podopiecznych WTZ w ramach projektu „Edukacja i wsparcie”. Podczas wyjazdu podopieczni uczestniczyli w rejsie statkiem, zorganizowany został trening poruszania się w dużym mieście po przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną, odwiedziliśmy stadninę koni, w której podopieczni mieli możliwość jazdy konnej oraz przejażdżki bryczką, brali czynny udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez psychologa, odbyły się również krótkie warsztaty teatralne  oraz dyskoteka. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie gdzie podopieczni mieli możliwość zobaczyć oraz nakarmić  dzikie zwierzęta.

  
www.efs.gov.pl  


    Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”
Ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka jest w trakcie realizacji projektu „Edukacja i wsparcie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt przyczyni się do wsparcia inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym i doradczym, przyczyni się do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich. W Ramach tego projektu chcemy wpłynąć na osoby niepełnosprawne i ich otoczenie, kompleksowo włączając do projektu osoby niepełnosprawne ich rodziny oraz terapeutów pracujących z nimi na co dzień.

   Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu edukacji 35 osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gmin Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Nowy Dwór , Sidra, oraz ich środowiska poprzez kompleksowe działanie i wsparcie dla nich, członków rodzin oraz kadry Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Celami szczegółowymi są:

  • Podniesienie poziomu wiedzy i specjalistycznych umiejętności u 8 pracowników WTZ.

  • Podniesienie wiedzy na temat praw, możliwości uzyskania wsparcia, grup wsparcia, sposobów pracy z niepełnosprawnym dzieckiem/bratem/ siostrą, podniesienie poziomu samooceny, wiary we własne siły i możliwości osób korzystających ze wsparcia w projekcie.

  • Socjalizacja społeczna oraz rozbudzenie potrzeb samodzielności, decyzyjności uczestników oraz podniesienie poziomu samooceny i wiary w siebie osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie.

  • Podniesienie poziomu wiedzy na temat aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez edukację uczestników konferencji.


      W projekcie postawione są następujące zadania do realizacji: Pierwszym z nich jest seria trzech szkoleń specjalistycznych dla kadry WTZ. Kolejnym zadaniem jest wsparcie informacyjne dla osób związanych z osobą niepełnosprawną, podczas jego realizacji zorganizowane będą szkolenia oraz Punkty Wsparcia Psychologiczno –Prawno -Zawodowego. Następnym zadaniem będzie zorganizowanie wyjazdu usamodzielniającego z zajęciami edukacyjnymi w którym uczestniczyć będzie 35 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Ostatnim zadaniem do realizacji jest konferencja połączona z debatą na temat poziomu edukacji osób niepełnosprawnych w powiecie sokólskim.

      Kampania promująca projekt oraz konferencja kierowana jest do społeczności lokalnej w tym przypadku do mieszkańców Powiatu sokólskiego. Przewidujemy co najmniej 60 osób korzystających poradnictwa oraz 100 uczestników konferencji. Liczymy, że nasze działania podniosą poziom świadomości jak i tolerancji społeczności wobec osób niepełnosprawnych.Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”                                      
Ul. Solidarności 1                                                                                                         
                                                                                                                                                       16-200 Dąbrowa Białostocka                                                                                                                                                                                                
Tel/fax: 85 7120 285                                                                                                  
stow.
wtz.d@wp.pl

Biuro projektu
Ul. Gen. N. Sulika 1  
Dąbrowa Białostocka

__________________________________________


Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ ŻYCIA”
realizuje projekt
Edukacja i wsparcie


ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA Z :

  • Punktu wsparcia psychologicznego

  • Punktu wsparcia prawnego

  • Punktu wsparcia doradcy zawodowego


Punkt wsparcia znajduje się na parterze budynku internatu przy LO ul. 1000-lecia PP 24 A w Dąbrowie Białostockiej (w oznakowanym pomieszczeniu dostępnym dla osób niepełnosprawnych)
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu lub telefonicznie (85 7120 285) w godzinach od 7.00 do 15.00.
Pierwszeństwo w korzystaniu z porad mają osoby biorące udział w projekcie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!!

„C z ł o w i e k    n a j l e p s z a    i n w e s t y c j a”


Termin

Punkt wsparcia:
Dy¿ur psychologa

Punkt wsparcia:
Dy¿ur prawnika

Punkt wsparcia:
Dy¿ur doradcy zawodowego

1

6.09.2012
w godz. 14:00-17:00

29.08.2012
w godz. 14:00-17:00

23.08.2012
w godz. 14:00-17:00

2

27.09.2012
w godz. 14:00-17:00

20.09.2012
w godz. 14:00-17:00

13.09.2012
w godz. 14:00-17:00

3

18.10.2012
w godz. 14:00-17:00

11.10.2012
w godz. 14:00-17:00

4.10.2012
w godz. 14:00-17:00

4

8.11.2012
w godz. 14:00-17:00

30.10.2012
w godz. 14:00-17:00

25.10.2012
w godz. 14:00-17:00

5

29.11.2012
w godz. 14:00-17:00

22.11.2012
w godz. 14:00-17:00

15.11.2012
w godz. 14:00-17:00

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego