Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia"

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje o projekcie
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia" 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt:
„WTZ - nowe działania”

Więcej informacji w zakładce "Projekty"


Stowarzyszenie realizacje projekt „Międzynarodowa współpraca szansą rozwoju” zgodnie z umową   
2017-1-PL01-KA104-036240.  
Projekt jest finansowany przez Agencję Narodową programu ERASMUS + w ramach akcji KA1 Edukacja dorosłych.

Druga z zaplanowanych w projekcie wizyta typu „Job shadowing” odbyła się w dniach 21 -25 maja 2018 roku w Portugalii. Organizacja goszcząca: Associacao Comercial e Industrial de Santo Tirso (ACIST), Largo Coronel Baptista Coelho nr 6, 4780-370 Santo Tirso, Portugalia

Więcej informacji w zakładce Projekty - Erasmus + - KA1
W dniach 09-13.04.2018 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” było gospodarzem spotkania partnerów projektu „Mój wybór nie dodawać „nie” do mojej pełnosprawności” („I choose not to place „dis” in my ability”) finansowanego przez Turecka Agencję narodową  programu Erasmus+ w ramach akcji 2 Edukacja dorosłych. Stowarzyszenie jest partnerem dwuletniego projektu którego realizacja rozpoczęła się w styczniu a jego tematem jest wymiana doświadczeń oraz szkolenia dotyczące pracy z osobami niepełnosprawnymi. Koordynatorem projektu jest organizacja z Turcji (Cihanbeyli KONYA) a partnerami organizacje z Bośni i Hercegowiny (Banja Luka), Włoch (Turyn), Turcji (Tire) oraz nasze Stowarzyszenie. W Dąbrowie Białostockiej w Warsztacie Terapii Zajęciowej przygotowaliśmy kilkudniowe praktyczne warsztaty szkoleniowe w trakcie których zaprezentowaliśmy metody pracy w naszej placówce. Poza prezentacje teoretyczną oraz obejrzeniem wszystkich pracowni WTZ przygotowaliśmy też warsztaty praktyczne , nasi gości mieli możliwość przyjrzenia się codziennej pracy instruktorów i podopiecznych WTZ ale również brali w nich udział. Poszczególne warsztaty zostały przygotowane w ten sposób że przedstawiono prace na różnych etapach powstawania żeby w jak najkrótszym czasie przekazać jak najwięcej informacji o materiałach oraz konkretnych technikach które stosujemy w naszym ośrodku. W ramach szkolenia zostały przygotowane warsztaty ceramiczne, batiku, wikliny papierowej oraz dequpage. Bardzo pozytywny okazał się bezpośredni kontakt z osobami niepełnosprawnymi. Poza zajęciami terapii zajęciowej, spotkaniami projektowymi znaleźliśmy tez  czas na rehabilitację społeczną i wspólną zabawę na parkiecie przy muzyce disco polo oraz tureckich i włoskich hitach gdzie doskonale bawili się nasi podopieczni (osoby niepełnosprawne), kadra, wolontariusze z Zespołu Szkół im. Gen. N. Sulika  oraz goście z projektu.


Stowarzyszenie realizacje projekt „Międzynarodowa współpraca szansą rozwoju” zgodnie z umową   
2017-1-PL01-KA104-036240.  
Projekt jest finansowany przez Agencję Narodową programu ERASMUS + w ramach akcji KA1.

W dniach 6-10 listopada 2017 roku odbył się pierwszy z zaplanowanych w projekcie wyjazdów w formie job shadowing. Gospodarzem wizyty była organizacja z Hiszpanii – KAIROS z siedzibą w Saragossie.


Więcej informacji w zakładce Projekty - Erasmus + - KA1Stowarzyszenie realizacje projekt „Międzynarodowa współpraca szansą rozwoju” zgodnie z umową   2017-1-PL01-KA104-036240.  Projekt jest finansowany przez Agencję Narodową programu ERASMUS + w ramach akcji KA1.

Więcej informacji w zakładce Projekty - Erasmus + - KA1INIT. 2014-1-ES01-KA204-004836
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Stowarzyszenie realizacje projekt „ In Itinere. Access To Work, Go To Work Safe” zgodnie z Partner Agreement Reference nr. 2014-1-ES01-KA204-004836 w ramach ERASMUS+ . Projekt jest finansowany przez hiszpańską Agencję Narodową programu ERASMUS + w ramach akcji KA2.
Strona internetowa projektu:
www.in-itinere.net


Informacje o projekcie.                                             

Projekt dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu “Uczenie się przez całe życie”


Tytuł projektu: Healthy Life Without Obesity Via Sports” (HELWOS)

Celem naszego projektu i międzynarodowej współpracy jest wypracowanie metod zapobiegania oraz łagodzenia skutków otyłości i związanych z tym problemów zdrowotnych coraz powszechniejszych wśród dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez aktywność fizyczną oraz zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu.  Jednym z ważnych aspektów jest sygnalizowanie problemu jakim jest otyłość wśród osób niepełnosprawnych umysłowo , ich rodziców,  pedagogów.  Poznanie i zrozumienie tego problemu oraz sposobów zapobiegania otyłości.
W projekcie oprócz naszego Stowarzyszenia uczestniczą partnerzy z Turcji, Hiszpanii i Włoch. Współpraca międzynarodowa oraz aktywny udział naszych podopiecznych w realizacji projektu umożliwia szukanie wspólnych rozwiązań, korzystanie z doświadczeń innych oraz upowszechnienie rezultatów projektu.
www.helwos.com

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.NR KRS:
0000101679

    
www.efs.gov.pl
    PROJEKT: EDUKACJA  I  WSPARCIE

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA KADRY WTZ

„Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, komunikacja terapeuta – podopieczny, terapeuta – rodzic” to ostatnie szkolenie, które odbyło się w dniach 30-31.10.2012r. dla kadry WTZ w ramach projektu „Edukacja i wsparcie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie prowadziła Pani Anna Rudnik z Białegostoku. Na zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty z rąk Pani Anny.


   

   

    
www.efs.gov.pl


    PROJEKT: EDUKACJA  I  WSPARCIE”

SPECJALISTYCZNE DLA KADRY WTZ


W dniach 17-18.10.2012 r. odbyło się szkolenie dla kadry WTZ w ramach projektu „Edukacja i wsparcie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie z alternatywnych form terapii muzyka- plastyka-zabawa- śmiech, które pozwolą na wprowadzenie nowych metod oddziaływania i pobudzania do aktywności podopiecznych WTZ prowadziła Pani Borzymowska Barbara z Białegostoku. Za aktywny udział w szkoleniu uczestnicy otrzymali certyfikaty z rąk pani Barbary.

   

   

    
www.efs.gov.pl


    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt: "EDUKACJA  I  WSPARCIE"


    W dniach 05-06.09.2012 r. został zorganizowany wyjazd usamodzielniający dla podopiecznych WTZ w ramach projektu „Edukacja i wsparcie”. Podczas wyjazdu podopieczni uczestniczyli w rejsie statkiem, zorganizowany został trening poruszania się w dużym mieście po przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną, odwiedziliśmy stadninę koni, w której podopieczni mieli możliwość jazdy konnej oraz przejażdżki bryczką, brali czynny udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez psychologa, odbyły się również krótkie warsztaty teatralne  oraz dyskoteka. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie gdzie podopieczni mieli możliwość zobaczyć oraz nakarmić  dzikie zwierzęta.


    
www.efs.gov.pl


    Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”
Ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka jest w trakcie realizacji projektu „Edukacja i wsparcie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt przyczyni się do wsparcia inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym i doradczym, przyczyni się do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich. W Ramach tego projektu chcemy wpłynąć na osoby niepełnosprawne i ich otoczenie, kompleksowo włączając do projektu osoby niepełnosprawne ich rodziny oraz terapeutów pracujących z nimi na co dzień.

   Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu edukacji 35 osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gmin Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Nowy Dwór , Sidra, oraz ich środowiska poprzez kompleksowe działanie i wsparcie dla nich, członków rodzin oraz kadry Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Celami szczegółowymi są:

  • Podniesienie poziomu wiedzy i specjalistycznych umiejętności u 8 pracowników WTZ.

  • Podniesienie wiedzy na temat praw, możliwości uzyskania wsparcia, grup wsparcia, sposobów pracy z niepełnosprawnym dzieckiem/bratem/ siostrą, podniesienie poziomu samooceny, wiary we własne siły i możliwości osób korzystających ze wsparcia w projekcie.

  • Socjalizacja społeczna oraz rozbudzenie potrzeb samodzielności, decyzyjności uczestników oraz podniesienie poziomu samooceny i wiary w siebie osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie.

  • Podniesienie poziomu wiedzy na temat aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez edukację uczestników konferencji.


      W projekcie postawione są następujące zadania do realizacji: Pierwszym z nich jest seria trzech szkoleń specjalistycznych dla kadry WTZ. Kolejnym zadaniem jest wsparcie informacyjne dla osób związanych z osobą niepełnosprawną, podczas jego realizacji zorganizowane będą szkolenia oraz Punkty Wsparcia Psychologiczno –Prawno -Zawodowego. Następnym zadaniem będzie zorganizowanie wyjazdu usamodzielniającego z zajęciami edukacyjnymi w którym uczestniczyć będzie 35 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Ostatnim zadaniem do realizacji jest konferencja połączona z debatą na temat poziomu edukacji osób niepełnosprawnych w powiecie sokólskim.

      Kampania promująca projekt oraz konferencja kierowana jest do społeczności lokalnej w tym przypadku do mieszkańców Powiatu sokólskiego. Przewidujemy co najmniej 60 osób korzystających poradnictwa oraz 100 uczestników konferencji. Liczymy, że nasze działania podniosą poziom świadomości jak i tolerancji społeczności wobec osób niepełnosprawnych.Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”                                      
Ul. Solidarności 1                                                                                                         
                                                                                                                                                       16-200 Dąbrowa Białostocka                                                                                                                                                                                                
Tel/fax: 85 7120 285                                                                                                  
stow.
wtz.d@wp.pl

Biuro projektu
Ul. Gen. N. Sulika 1  
Dąbrowa Białostocka

__________________________________________


Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ ŻYCIA”
realizuje projekt
Edukacja i wsparcie


ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA Z :

  • Punktu wsparcia psychologicznego

  • Punktu wsparcia prawnego

  • Punktu wsparcia doradcy zawodowego


Punkt wsparcia znajduje się na parterze budynku internatu przy LO ul. 1000-lecia PP 24 A w Dąbrowie Białostockiej (w oznakowanym pomieszczeniu dostępnym dla osób niepełnosprawnych)
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu lub telefonicznie (85 7120 285) w godzinach od 7.00 do 15.00.
Pierwszeństwo w korzystaniu z porad mają osoby biorące udział w projekcie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!!

„C z ł o w i e k    n a j l e p s z a    i n w e s t y c j a”


Termin

Punkt wsparcia:
Dy¿ur psychologa

Punkt wsparcia:
Dy¿ur prawnika

Punkt wsparcia:
Dy¿ur doradcy zawodowego

1

6.09.2012
w godz. 14:00-17:00

29.08.2012
w godz. 14:00-17:00

23.08.2012
w godz. 14:00-17:00

2

27.09.2012
w godz. 14:00-17:00

20.09.2012
w godz. 14:00-17:00

13.09.2012
w godz. 14:00-17:00

3

18.10.2012
w godz. 14:00-17:00

11.10.2012
w godz. 14:00-17:00

4.10.2012
w godz. 14:00-17:00

4

8.11.2012
w godz. 14:00-17:00

30.10.2012
w godz. 14:00-17:00

25.10.2012
w godz. 14:00-17:00

5

29.11.2012
w godz. 14:00-17:00

22.11.2012
w godz. 14:00-17:00

15.11.2012
w godz. 14:00-17:00

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego