Projekty partnerskie Grundtviga - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia"

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty

                                             

Projekt dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu “Uczenie się przez całe życie”


Tytuł projektu: Healthy Life Without Obesity Via Sports” (HELWOS)

Celem naszego projektu i międzynarodowej współpracy jest wypracowanie metod zapobiegania oraz łagodzenia skutków otyłości i związanych z tym problemów zdrowotnych coraz powszechniejszych wśród dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez aktywność fizyczną oraz zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu.  Jednym z ważnych aspektów jest sygnalizowanie problemu jakim jest otyłość wśród osób niepełnosprawnych umysłowo , ich rodziców,  pedagogów.  Poznanie i zrozumienie tego problemu oraz sposobów zapobiegania otyłości.
W projekcie oprócz naszego Stowarzyszenia uczestniczą partnerzy z Turcji, Hiszpanii i Włoch. Współpraca międzynarodowa oraz aktywny udział naszych podopiecznych w realizacji projektu umożliwia szukanie wspólnych rozwiązań, korzystanie z doświadczeń innych oraz upowszechnienie rezultatów projektu.
www.helwos.com

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.


Wyjazd do Turcji

Czwarte spotkanie partnerów odbyło się w mieście Kutahya (Turcja) w dniach 26-30 maja 2014 roku  – W trakcie spotkania podsumowano projekt, dyskutowano na temat ewaluacji oraz planowanych metod upowszechniania rezultatów projektu. Odwiedziliśmy placówki zajmujące się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięło udział dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia.


   

 

Spotkanie w Polsce

Trzecie spotkanie partnerów w Polsce odbyło się w dniach 30.09-04.10.2014 roku w Białymstoku i Dąbrowie Białostockiej. W trakcie spotkania uczestnicy przedstawili   prezentacje programów żywieniowych oraz sportowych, dyskutowano nad  wspólnymi rozwiązaniami. W trakcie spotkania zorganizowaliśmy integracyjne zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych oraz trening i mecz pokazowy w piłce nożnej pomiędzy lokalną drużyną z Zespołu Szkół oraz drużyną składającą się z niepełnosprawnych uczestników projektu. W spotkaniu i działaniach wzięli udział pracownicy oraz podopieczni stowarzyszenia oraz nasi goście z Turcji, Hiszpanii i Włoch.

     

     

     

     

   

Drugie spotkanie - Hiszpania

Drugie międzynarodowe spotkanie partnerów odbyło się w Saragossie (Hiszpania) w dniach 12-17 maja 2013 roku, z Polski wzięło w nim udział 4 pracowników Stowarzyszenia.
Przed spotkaniem zostały opracowane propozycje logo projektu, a jego wyboru dokonano w trakcie spotkania. Partner z Hiszpanii opracował ankietę do przeprowadzenia wśród osób niepełnosprawnych na temat ich aktywności, każdy z partnerów przeprowadził ją wśród swoich podopiecznych a ich  rezultaty zostały przedstawione w formie prezentacji na spotkaniu.


   

   

   

   

Spotkanie partnerów we Włoszech

Pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów odbyło się w dniach 11-15 listopada 2012 roku w Rzymie (Włochy), w spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy projektu. Z Polski udział wzięło 8 osób w tym 4 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. – W trakcie spotkania  nastąpiła prezentacja poszczególnych partnerów projektu, dopracowano dokument "Plan działań" oraz zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących otyłości.
Ustalono szczegóły dotyczące strony internetowej projektu, ustalono że wszyscy partnerzy będą partycypować w kosztach jej utworzenia i funkcjonowania.


   

   

 

PARTNERZY

Partner 1: Kütahya Sempati Spor Kulübü Derneği – Turkey

Stowarzyszenie Klub Sportowy Sempati powstał w Kütahya jako pierwsze Stowarzyszenie sportowe pracuje z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością umysłową, aby zapewnić formalne wykształcenie i możliwość startu na Igrzyskach Olimpiad Specjalnych dorosłych z niepełnosprawnością umysłową w 2007 roku. Nasze stowarzyszenie powstało w celu poprawy i rozwoju niekorzystnej pozycji naszego miasta, Kütahya. Nasze stowarzyszenie liczy 78 zawodników i 33 dyplomowanych ekspertów sportowych, którzy ich szkolą i kształcą. Nasze Stowarzyszenie należy do Tureckiej Specjalnej Federacji Sportowej (Federacja sportu osób niepełnosprawnych) z oddziałami piłki nożnej, koszykówki, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, kręgli, futsalu i pływania.  Mamy wiele sukcesów indywidualnych jak i drużynowych w różnych dyscyplinach sportowych. Jesteśmy również dumni z udziału naszych zawodników w Reprezentacji narodowej. Jako Stowarzyszenia zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy różne wystawy, zbiórki i seminaria w celu informowania lokalnej społeczności o osobach niepełnosprawnych.


Partner 2 : KAIRÓS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL- Spain
KAIROS Spółdzielnia socjalna z inicjatywy społecznej: to spółdzielnia dla edukacji i ułatwiania startu społeczności Aragonii z zamiarem realizacji praktycznych projektów pomagających ludziom. Jednostka powstała z początkowego doświadczenia zawodowego osób specjalizujących się w projektach społecznych różnych dziedzinach dla: ludzi młodych, nieletnich (zapobieganie, reformy), niepełnosprawnych oraz szkoleń z zakresu nowych technologii. Zasady: Według potrzeb członków, Kairos zajmuje się edukacją i wprowadzaniem według następującego klucza: Inicjatywa społeczna, Jakość, Zatrudnienie, Innowacja, Formacja, Nowe Technologie, Poprawa warunków życia, Ochrona społeczeństwa, Współpracy. Spółdzielnia ustala zakres działań w akcji wychowawczej dla nieletnich i młodych ludzi we wszystkich aspektach edukacji społecznej. Zakres usług jest następujący: Osoby niepełnoletnie (4 pracowników, 75 podopiecznych): interwencja w sytuacjach zagrożenia i zaznajomienie z zagrożeniami; wprowadzanie na rynek pracy; mieszkania wspomagane; centra pobytu, ośrodki społeczno-edukacyjne; reformy, alternatywne środki do pełnej opieki; środki sądowe. Ubóstwo i wykluczenie społeczne (4 pracowników, 200 użytkowników): Pracujemy z ludźmi w sytuacji wykluczenia społecznego. Naszym celem jest przywrócenie ich społecznego i zawodowego udziału. Opracowujemy projekty powrotu do pracy, podnoszenia kwalifikacji, tworzenia nowych miejsc pracy, itd Niepełnosprawność (16 pracowników, 85 podopiecznych): fizyczna, intelektualna i sensoryczna: Integracja społeczna, ośrodki mieszkalne, centra normalne, specjalne ośrodki kształcenia, trening zawodowy, specjalistyczne formacje. Czas wolny i rozrywka (16 pracowników, 200 użytkowników): opracowanie i realizacja projektów wolnego czasu i wypoczynku dla dzieci, nastolatków i młodzieży. Współpraca i pomoc w rozwoju dla innych podmiotów (5 pracowników, 15 podmiotów): wsparcie i cała uwaga poświęcona innym podmiotom (zarządzanie, aspekty administracyjne, tworzenie, aspekty edukacyjne i technicznych).

Partner 3 : Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Radość Życia – Poland

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Radość Życia” powstało w 1999 roku. Głównym powodem założenia Stowarzyszenia było powołanie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Nasz Warsztat prowadzi pozaszkolną nie formalną edukację dorosłych osób niepełnosprawnych głównie z upośledzeniem umysłowym oraz  zespołem Downa. Pracujemy z grupami 5 osobowymi aktualnie w 7 pracowniach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych pod opieką instruktorów. Zajęcia są prowadzone w celu społecznej i zawodowej rehabilitacji. Zgodnie z programami rehabilitacji zapewniamy naukę od podstawowych czynności do samodzielnej pracy zaczynając od nauki przygotowania posiłku, higieny osobistej, aż do umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Nasza placówka zapewnia różne formy terapii ( muzykoterapia, art-terapia, zajęcia plastyczne i techniczne oraz zajęcia rehabilitacyjne). Stowarzyszenie prowadzi również Świetlicę adaptacyjno – rehabilitacyjną dla dzieci niepełnosprawnych. Zapewniając tam zajęcia integracyjne, rehabilitacyjne jak i opiekę psychologa i pedagoga. Stowarzyszenie współpracuje z grupą wolontariuszy z Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej
Ostatnio udało nam się pozyskiwać środki finansowe z różnych programów Unii Europejskiej. Jako organizacja działająca w dziedzinie edukacji stale szukamy nowych sposobów, aby skuteczniej pracować z osobami niepełnosprawnymi. Jako partner w tym projekcie będziemy mieli możliwość poznania metod pracy stosowanych w innych krajach i podzielić się naszymi sukcesami w tej dziedzinie.

Partner 4 : TRAINERS ASSOCIATION ONLUS – Italy

Nasza organizacja powstała w 2001 roku i ma 250 członków. Pracujemy w obrębie edukacji formalnej i nieformalnej, edukacji międzykulturowej dla łagodzenia wejścia naszego miasta do nowej Europy. Stowarzyszenie promuje profesjonalne działania dla młodych ludzi, dorosłych i osób bezrobotnych, aby pomóc im szukać pracy a także odkrywać korzyści dziedzictwa historycznego i artystycznego.   

   

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego