Warsztaty - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia"

Idź do spisu treści

Menu główne:

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” ma swoją siedzibę w Dąbrowie Białostockiej na ulicy Gen. Nikodema Sulika 1.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w Warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie przez 11 miesięcy w roku. Warsztat jest czynny przez pięć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 16.00, z możliwością prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy na terenie siedziby Warsztatu i poza nim.

Placówka zajmuje się pozaszkolną edukacją dla dorosłych osób niepełnosprawnych głównie z upośledzeniem umysłowym, porażeniem mózgowym oraz zespołem Downa. W Warsztacie przebywa obecnie 40 osób niepełnosprawnych.

Pracujemy z pięcioosobowymi grupami uczestników w przystosowanych do tego celu pracowniach pod opieką instruktorów terapii zajęciowej. Program rehabilitacji jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika.

Bezpośrednio z uczestnikami pracują: psycholog, pedagog, instruktorzy terapii zajęciowej.

Rozpoczynamy naukę od podstawowych czynności życia codziennego, nawyków higienicznych do umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy. Korzystamy z różnych form terapii: zajęcia muzyczne, plastyczne, techniczne, teatralne oraz rehabilitacyjne. Obecnie w placówce przebywają osoby w wieku od 18-48 lat mieszkające w okolicy Dąbrowy Białostockiej. Warsztat posiada samochód, którym dowozi bezpłatnie uczestników na zajęcia.

Warsztat jest finansowany ze środków PFRON-u, Urzędu Gminy jak i Starostwa Powiatowego.

Terapia jest prowadzona w sześciu pracowniach:Uczestnicy mogą również korzystać z pomocy psychologa.
Uczestnicy objęci są podstawową opieką medyczną.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego