WTZ - nowe działania - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia"

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty

„WTZ - nowe działania”, RPPD.09.01.00-20-0291/18 – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia w Dąbrowie Białostockiej
www.stow-wtz.pl                                                                                                                          Biuro projektu: ul gen. N. Sulika 1 
www.facebook.com/WTZ-nowe-działania                                                                                               16-200 Dąbrowa Białostocka
                                                                                                                                                               tel. 085 7 120 285 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia" 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt:
„WTZ - nowe działania”


Cel projektu: zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego podopiecznych WTZ w Dąbrowie Białostockiej: 30 osób (8K/22M) poprzez podniesienie poziomu aktywności życiowej, społecznej i zawodowej, wzrost kompetencji i umiejętności życiowych, podniesienie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia w społeczności lokalnej z terenu gmina Suchowola, Nowy Dwór oraz Dąbrowa Białostocka w okresie trwania projekt, tj. od 02.01.2019 r. do 30.06.2020r. poprzez wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji wynikających z indywidualnych ścieżek reintegracji.


PLANOWANE DZIAŁANIA:

1. Rehabilitacja społeczna
 
  • Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji wraz z diagnozą
 
W ramach tego działania podopiecznych WTZ obejmiemy wsparciem psychologa oraz doradcy zawodowego w ścisłej współpracy z instruktorami WTZ.
 
  • Turniej sportowy - działanie o charakterze aktywizacyjno - pro zdrowotnym
 
W zależności od pogody w plenerze lub na hali sportowej planowane jest rozegranie meczu piłki nożnej, turniej w dwa ognie i inne konkurencje sportowe.
 
  • Wyjazd usamodzielniający
 
5 dniowy wyjazd mający na celu podniesienie poziomu samodzielności, pewności siebie i własnych umiejętności dodatkowo wzmocnienie motywacji do działania i nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów i pracy zespołowej cennych przy zatrudnieniu. W trakcie wyjazdu są planowane zajęcia z psychologiem.

 
2. Rehabilitacja zdrowotna
 
  • Blok działań pro zdrowotnych
 
- jazda konna z elementami hipoterapii
- wyjazdy na basen
 
 
  • Diagnoza i terapia metodą EEG Feedback
 
Biofeedback jest metodą terapii sprzężenia zwrotnego, umożliwia obserwowanie aktualnych procesów fizjologicznych organizmu. Trening metodą Biofeedback ma za zadanie pobudzenie przewodnictwa bioelektrycznego mózgu, wytworzenie nowych  i zmianę istniejących połączeń neuronowych. Oznacz to, że w toku terapii Biofeedback możemy nie tylko zoptymalizować funkcjonowanie procesów poznawczych, ale także zminimalizować dysfunkcje funkcjonowania mózgu, w których występuje nieprawidłowy rytm fal. Celem terapii jest wytrenowanie oraz utrwalenie prawidłowej amplitudy fal mózgowych. Wykorzystując plastyczność mózgu trenowane umiejętności zaczynają zachodzić automatycznie, co przekłada się na ogólne funkcjonowanie w życiu codziennym.
 
 
 3. Rehabilitacja zawodowa
 
  • Blok szkoleń zawodowych
 
Na podstawie zawartej w Indywidualnych  Ścieżkach Reintegracji diagnozy oraz potrzeb i możliwości naszych podopiecznych zostaną zorganizowane szkolenia dla 20 osób. W czasie szkoleń kursantom będzie przysługiwało stypendium szkoleniowe.
 
 
  • Staże zawodowe dla 9 osób
 
Organizacja staży zawodowych dla 9 osób w zależności od rezultatów szkoleń oraz aktualizacji poszczególnych IŚR (łączna opinia psychologa, doradcy zawodowego i instruktorów terapii zajęciowej - zdecyduje których z podopiecznych zostanie zakwalifikowanych do podjęcia stażu, decydować będzie również opinia lekarska - zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia). Zostaną wytypowane stanowiska pracy oraz potencjalni pracodawcy, z którymi nawiążemy współpracę. W czasie szkoleń kursantom będzie przysługiwało stypendium stażowe .

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego